Go to Top

Forside

Specialist i stressledelse og stressforebyggelse

Lis Lyngbjerg er specialist i ledelse og stress. Hun arbejder med konkrete og evidensbaserede redskaber til ledere, der vil forebygge stress og øge trivslen.

Effektivitet, arbejdsglæde og overskud hører sammen, både i et ledelsesperspektiv, for afdelingen og for den individuelle medarbejder. Lis Lyngbjerg fokuserer på grundig, seriøs og forskningsbaseret viden, omsat til et sprog, der er til at forstå.

Hun har udviklet konceptet for Stressbarometer®, der nu er tilbage i Danmark efter 6 år i Japan. Stressbarometer® gør trivsel i travlhed og forebyggelse af stress lettere at arbejde med som leder eller HR-professionel.

Stressbarometer® – Lettere Ledelse

stressbarometer-logoTM