Go to Top

Stressbarometer®

Stressbarometer®

Stressbarometer® er målrettet ledergrupper og afdelinger, som vil forebygge stress og stress-relaterede sygemeldinger

Det er billigere, end de fleste tror, at gøre noget seriøst ved stress. Og det behøver ikke være besværligt. Med Stressbarometer®-konceptet får I en pakkeløsning, som virker.

Konceptet er udviklet på baggrund af 15 års professionel erfaring og samarbejde med de største kapaciteter inden for stress og ledelse i Skandinavien. Praktisk erfaring fra samarbejde med ledere, HR-professionelle i private og offentlige virksomheder, og i forbindelse med individuelle sparringsforløb har vist, at man undgå langvarig stressrelateret sygemelding i 8 ud af 10 tilfælde.

STRESS

ANMOD OM DEMO-LICENS

Er du leder eller HR-professionel, kan du bede om en demo-licens, så du kan vurdere, om konceptet er noget for din ledergruppe eller afdeling.
Du får en licens til Stressbarometer® via mail, som gælder en uge. Spørgsmålene tager 5-10 minutter. Alle oplysninger er fortrolige. Jeg kontakter dig kun, hvis du beder om det, eller hvis jeg har tid og har et relevant råd eller to.

SEKS ENKLE SKRIDT

Første skridt:

Planlægningsmøde med chef eller afdelingsleder & Lyngbjerg. Vi gennemgår de vigtigste udfordringer og styrker og planlægger forløbet, så det passer bedst muligt til gruppen.
Varighed: 1-2 timer

Andet skridt: 

Stressbarometer®-test og resultat til deltagerne. Testen fastlægger trivsels-/stressniveau og mulige årsager. Hver deltager får sin personlige rapport med resultat på en skala fra 1-10 og i grøn, gul og rød zone.
Varighed: 5-15 minutter

Tredje skridt:

Deltagere, der ligger på niveau 6 eller derover får opringning eller mail med tilbud om individuel sparring og rådgivning af Lis Lyngbjerg og/eller en autoriseret psykolog.
Varighed: Indledende telefonsamtale og sparring op til 3 x 1,5 time

Fjerde skridt:

Seminar med redskaber og resultater på gruppeniveau. Fokus er på redskaber til gruppens udfordringer i dagligdagen med et gran af humor.
Varighed: 2-3 timer

Femte skridt:

Materiale tilpasset gruppen, bl. a. en bog til hver deltager. Derudover får deltagerne adgang til Stressbarometer®s lukkede forum med yderligere materiale.

Sjette skridt:

Eftertest af gruppen og afsluttende møde med chef eller afdelingsleder & Lyngbjerg med anbefalinger, ledelsesmæssige redskaber og valuering.
Varighed: 1-2 timer


Din pris: 

Væsentlig billigere end prisen for blot en enkelt overbelastet eller stress-sygemeldt medarbejder.

Din tid:
Lyngbjerg laver det meste. Du som leder skal bruge 4-6 timer – og sparer tid senere.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op – uforpligtende 


Historien:
Stressbarometer® blev udviklet i årene 2003-2009 af overlæge, Dr.Med. Bo Netterstrøm, cand.psych., Ph.D. Else Kathrine Relster, forfatter/underviser Lis Lyngbjerg og IT-direktør Michael Tandrup i samarbejde med Irma og ATP. Stressbarometer® blev solgt til Japans største konsultenthus, Business Consultants Inc. i 2009. Lis Lyngbjerg har overtaget rettighederne, justeret og udviklet koncept i 2015.

Læs referencer og udtalelser

Læs artikler og interviews

Læs mere om Lis Lyngbjerg

Stressbarometer®s lukkede forum – kræver password: klik her